Välkommen till Medfind- en trygg samarbetspartner inom bemanning

 

Medfind arbetar med personalförsörjning till den svenska sjukvården. Vi rekryterar till fasta tjänster i form av internationell läkarrekrytering av specialistläkare och vi arbetar med vårdbemanning med all typ av vårdpersonal.

Vårt fokus är ett långsiktigt lärande genom att bygga relationer med våra viktiga konsulter och med våra kunders organisationer. Det är kunskap som skapar trygghet i både rekrytering/inhyrning och anställning. För att lyckas med detta arbetar vi ständigt med förbättringsåtgärder och kvalitetssäkring av våra uppdrag inom både rekrytering och bemanning.

En viktig nyckel för att vi ska lyckas är att skapa rätt förväntningar på uppdraget. En konsult som känner väl till kraven i sitt uppdrag kan också lyckas med att genomföra det med hög kvalitet. Medfind tar ett stort ansvar för sina konsulter, då det är många människor som träffar våra konsulter ute på uppdrag i form av patienter och kollegor. Samtliga har förväntningar som ska infrias.

Det är således oerhört viktigt att konsulten har rätt förutsättningar för att kunna genomföra sina uppdrag korrekt och är införstådd med förväntningarna före uppdraget.

 

Är du intresserad av att jobba för oss maila jobb@medfind.se

 

Företag

 

Gasell_vinnare_2015_30.jpg

Gasell_vinnare_2016_30.jpg

Medfind AB | org.nr 556724-5351 | Rombvägen 7  | 371 65 Lyckeby | info@medfind.se | tel 0455-61 80 50 | fax 0455-160 80